خرید لباس جوکر ارزان ترین برق جهان

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، برق خانگی ایران را ارزان قیمت ترین برق خانگی جهان اعلام کرد.به گزارش حبرگزاری ایلنا،محمد بهزاد گفت: متوسط قیمت جهانی هر کیلووات ساعت برق خانگی نشان می دهد که برق خانگی ایران ارزان ترین برق جهان است.به گفته وی، هم اکنون مشترکان بخش خانگی برق در ایران به ازای مصرف هر کیلووات ساعت برق 165 ريال پرداخت می کنند و دولت 84 درصد یارانه برق خانگی پرداخت می کند.وی افزود: در زمان حاضر قیمت برق صنعتی نیز 206 ريال است که افزون بر 75 درصد یارانه به آن تعلق می گیرد.وی اظهار داشت: قیمت برق بخش کشاورزی با 21 ریال 97 درصد یارانه دولت را از آن خود کرده است.بهزاد سپس گفت: قیمت برق در کشورهای مختلف جهان بسیار بالا است اما قیمت برق خانگی در ایران در مقایسه با سایر کشورها ارزان ترین نرخ را به خود اختصاص داده است.معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: در زمان حاضر متوسط قیمت جهانی هر کیلووات ساعت برق در جهان افزون بر 12 سنت است که این میزان دستکم شش برابر متوسط قیمت برق خانگی و صنعتی در ایران است.