خرید لباس جوکر امكان بازنشستگي پيش ازموعدهمسران شهدا

وزير آموزش و پرورش گفت: به‌رغم ممنوعيت بازنشستگي پيش از موعد معلمان، فرهنگياني كه همسر شهيد يا همسر جانباز 70 درصد هستند، مي‌توانند به صورت پيش از موعد بازنشسته شوند.به نوشته «جام جم» به نقل از فارس، حميد‌رضا حاجي‌بابايي با اشاره به ممنوعيت اجراي بازنشستگي پيش از موعد به صورت مطلق در ميان فرهنگيان افزود: اين موضوع به طور استثنايي در رابطه با فرهنگياني كه همسر شهيد يا همسر جانباز 70 درصد هستند قابليت اجرا دارد. وزير آموزش و پرورش با اشاره به راهيابي 105 هزار نفر از مجموع 630 هزار داوطلب آزمون استخدامي اين وزارتخانه به مرحله مصاحبه تخصصي و آزمون عملي تصريح كرد: از اين 105 هزار نفر، 25 هزار نفر به دليل نقص مدرك تحصيلي يا نداشتن كارت پايان خدمت كنار گذاشته شدند و در نهايت 80 هزار نفر در مراحل مختلف مصاحبه تخصصي و آزمون عملي حضور يافتند كه با توجه به لزوم رعايت تمام سهميه‌هاي قانوني و نيز تخصص‌هاي مورد نياز آموزش و پرورش در گزينش اين افراد، به نوعي يك معادله چند‌مجهولي براي حل شدن در دستور كار مديران آموزش و پرورش قرار گرفت.حاجي‌بابايي درباره اعتراض به آزمون استخدامي افزود: با بررسي اعتراضات طي هفته گذشته كه با حضور مديران كل و كارشناسان آموزش و پرورش سراسر كشور انجام شد، به‌گونه‌اي رديف‌هاي استخدامي را تنظيم كرديم كه حتي يك نفر با سهميه آزاد ادعاي ازدست رفتن امكان استخدام يا تضييع حقوقش را نداشته باشد.وي با بيان اين‌كه تمام افراد موجود در فهرست بنياد شهيد و امور ايثارگران پذيرفته شده‌اند، افزود: در اين آزمون با اعمال سهميه 25 درصدي شاهد و ايثارگر انجام شده است.