خرید لباس جوکر تجمع آزادگان و ايثارگران مقابل بنياد شهيد

جمعي از آزادگان و ايثارگران استان گيلان با تجمع در مقابل ساختمان شماره يك بنياد شهيد واقع در خيابان طالقاني خواستار اجراي قانون «از كارافتادگي حالت اشتغال» خود شدند.به گزارش ايسنا، در اين تجمع پلاكاردهايي كه روي آن‌ها نوشته شده بود «به ما جانبازان و آزادگان كمك كنيد، حقوقمان را قطع كرده‌اند» و «ما آزادگان گيلان از مسؤولان بنياد شهيد حقوق حالت اشتغال راخواستاريم» به چشم مي‌خورد.يكي از اين تجمع‌كنندگان در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با اشاره به اين كه سرباز ارتش بوده و 27 ماه در اسارت نيروهاي بعثي عراق بوده است، گفت: زماني كه بحث اشتغال آزادگان مطرح شد تعدادي از آزادگان را به بخش خصوصي ارجاع دادند، ولي با ورشكسته شدن بخش خصوصي ما را به بنياد شهيد و امور ايثارگران ارجاع دادند و بنا شد تا قانون حالت اشتغال را براي ما به اجرا درآورند. اين قانون از سال 83 اجرا شده، ولي در حال حاضر 7 ماه است كه معوقه‌ها و حقوق ما را پرداخت نكرده‌اند و حسابمان مسدود شده است.