خرید لباس جوکر سرقت سريالي طلافروشي‌ها در دانمارك

پليس دانمارك اخبار مربوط به سرقت دومين طلافروشي در يكي از خيابان‌هاي اصلي كپنهاگ را تاييد نمود.به گزارش فارس به نقل از روزنامه Copenhagpostenاين سرقت دومين سرقت از اين قبيل محسوب مي‌شود سارقين مانند دفعه اول از دست پليس گريخته‌اند.اين سرقت در ساعت 5 صبح رخ داده است و سارقين در حالي كه صورت آن‌ها با ماسك پوشيده بوده ويترين مغازه را با تبر خرد كرده و طلاها را بر مي‌دارند. سارقين اين طلاها را در يك ماشين تويوتاي دزدي قرار داده و از محل فرار كردند. لازم به ذكر است كه تعداد سارقين 4 نفر مي‌باشند.پليس دانمارك در حال تحقيق بيشتر از شاهدان اين سرقت مي‌باشد. هم اكنون سوالات زيادي براي پليس دانمارك مطرح است. از جمله اينكه سارقين به چه زباني با يكديگر سخن مي‌گفته و يا اينكه غير از تبر سلاحي همراه آنها بوده است يا خير؟پليس دانمارك اعلام نموده است كه به تحقيقات خود در اين خصوص ادامه خواهد داد.