خرید لباس جوکر سفارت آمریکا در بغداد به قلعه دزدان تبدیل شده است

سرویس بین الملل ـ
«جویش راگین»، روزنامه نگار آمریکایی از گزارش داخلی وزارت امور
خارجه آمریکا درباره عراق پرده برداشت.به گزارش «تابناک»، در این
گزارش که در مجله «فارین پالیسی» منتشر شده، آمده است: سفارتخانه آمریکا در
بغداد با داشتن 1500 پرسنل رنگارنگ، به بزرگترین سفارت آمریکا در جهان
تبدیل شده و به نظر می رسد که کنترل مالی این مجموعه بسیار بزرگ از کنترل
بیرون است.در ادامه این گزارش آمده است: هزینه این مجموعه بسیار
بزرگ را شرکت «KBR» وابسته به هالیبرتون ـ متعلق به معاون وزیر امور خارجه
آمریکا ـ به عهده دارد و این شرکت که سابقه سوء استفاده های مالی سنگین در
عراق دارد، همچنان به غارت اموال عراق پرداخته و عملا سفارت آمریکا در
بغداد، به پناهگاه سوء استفاده کنندگان از اموال عراق تبدیل شده است.در
همین باره، گزارش الجزیره حاکی است: این گزارش را بازرس عمومی وزارت امور
خارجه تهیه کرده و در آن تأکید شده، به دلیل تمایل نداشتن دیپلمات ها به
اعزام به عراق، افرادی به این کشور رفته اند که سابقه دیپلماسی نداشته و به
عراق به نگاه تجاری می نگرند؛ بنابراین، از هیچ گونه سوء استفاده مالی
دریغ نمی کنند.گفتنی است،
«فارین پالیسی»، کارکنان سفارت آمریکا در بغداد را تروریست های مالی در
عراق نامیده و در بخش پایانی گزارش خود نوشته است: دریافت جیره جنگی و غذای
کامل و تجهیزات نظامی و شخصی، هیچ ضابطه ای در سفارت آمریکا در بغداد
ندارد و مجموعه حاضر در این دستگاه، از بی بند و بارترین کارمندان آمریکایی
به شمار می روند.