خرید لباس جوکر نگرش‌هاي زيست محيطي نادرست

نايب رييس فراكسيون محيط زيست مجلس شوراي اسلامي، وضعيت درياچه اروميه را بسياربحراني ارزيابي كرد و گفت: بايد با امتناع از نگاه‌ها و اظهار‌نظرهاي غيركارشناسي، براي وضعيت درياچه اروميه فكري كرد.
به گزارش ایسنا، انوشيروان محسني بندپي ، تصريح كرد: متاسفانه به دليل نبودن نگاه و نگرش زيست محيطي درست بين مسوولاني كه متولي حفظ درياچه اروميه هستند شرايطي ايجاد شده كه شورترين درياچه جهان با پديده خشك شدن و برهم خوردگي اكوسيستم مواجه است.
نماينده مردم نوشهر و چالوس در مجلس، با اظهارتاسف از برخي نگاه‌هاي غيرعلمي و اظهارنظرهاي غيركارشناسي براي نجات درياچه اروميه خاطرنشان كرد: براي نمونه عنوان مي‌شود كه در درياچه آب پرشود و يا آب از نقاط ديگر به داخل درياچه انتقال ‌داده شود كه ازنظرما اين‌ كارها در درازمدت جواب مي‌دهد.
محسني‌بندپي گفت:همان طور كه خشك شدن درياچه و وضعيت بحراني كنوني يكساله بوجود نيامده و در يك پروسه زماني طولاني رخ داده است، بنابراين احياي آن هم دريك پروسه درازمدت اتفاق مي‌افتد.
به گفته نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان، امروزدنيا به اين جمع‌بندي رسيده كه بيشتربواسطه آلودگي‌هاي زيست محيطي پديده‌هاي آبي بوجود مي‌آيد، لذا با انجام سرمايه‌گذاري و تقبل هزينه‌هايي براي احياي محيط‌هاي آبي بايد اقدام كرد. در كشور ما نيز وضعيت به همين شكل است يعني بايد نخست عللي كه باعث بروز اين پديده شده را شناسايي و با تامين اعتبارات لازم نسبت به رفع آن اقدام كنيم.
عضو هيات رييسه فراكسيون محيط زيست با تاكيد براينكه خشكي دريارچه اروميه و برهم خوردن اكوسيستم آن در طول دو سه دهه ايجاد شده، اظهاركرد: متاسفانه هر روز يك مترمربع از جنگل‌هاي كشوركم مي‌شود كه اين روند ادامه ‌يافته و در طول چند دهه، شرايط كنوني را ايجاد كرده كه درآن، جنگل‌ها از 23 ميليون هكتار به 12 ميليون هكتار رسيده است، محيط‌هاي آبي هم با همين اتفاق مواجه مي‌شوند، يعني در طول يك پروسه ده – بيست ساله درياچه‌هايي داشتيم كه خشك شدند و بايد درتاريخ به دنبال آن بگرديم تا مشخص شود دراين مكان قديم‌ها درياچه‌اي بوده كه ويژگي‌هاي بسياري هم داشته است.
محسني بندپي همچنين خاطرنشان كرد: وقتي سرشاخه‌هاي ورودي آب به درياچه انحراف پيدا مي‌كند و يا جلوي آبريز گرفته مي‌شود و به درياچه انتقال پيدا نمي‌كند، نهايتا چنين سرنوشتي براي درياچه رقم مي‌خورد،البته چنين حالتي در سمنان هم ايجاد شده كه براي حل آن گفته مي‌شود آب درياي خزر را به دشت سمنان منتقل كنيم. اين‌گونه اقدامات حاصل يك نگاه علمي، كارشناسي و زيست محيطي نيست و به تحقيق و بررسي نياز دارد.
وي درباره كم‌كاري دستگاه‌هايي كه سبب بروز پديده خشكسالي در درياچه اروميه شده‌اند، گفت: براساس قانون، اولين دستگاه متولي حفظ درياچه اروميه، سازمان حفاظت محيط زيست است،‌ دومين دستگاه اجرايي نيز وزارت نيرو يا سازمان آب منطقه‌اي است.
عضو هيات رييسه فراكسيون محيط زيست، با اشاره به نگاه به اين موضوع در برنامه چهارم توسعه نيزگفت: براساس اين قانون، پيش ازاينكه هرگونه پروژه‌اي در كشور انجام شود بايد مطالعات اثرات زيست محيطي و توسعه آن بررسي شود، براي نمونه اگر قرار است سدي احداث شود بايد پيش از آغاز به كار آثار ناشي از احداث اين سد در اراضي و محيط‌هاي آبگيري پايين‌دست بررسي شود اگرچه اهميتي به اين موضوع داده نمي‌شود.
محسني بندپي با تاكيد بر اينكه سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان يك دستگاه حاكميتي، نظارت و مسووليت اين موضوع را برعهده دارد، گفت: وزارت نيرو و سازمان آب منطقه‌اي‌ نيز اگر درتجميع و مهار آب‌ها اقدام مي‌كنند بايد اثرات بعدي آن را هم در نظر بگيرد، البته جهاد كشاورزي نيز در اين زمينه خيلي مقصر نيست چراكه آب‌هاي كشاورزي سفره‌هاي آب زيرزميني را پر مي‌كند و نگهداشت و انحراف مسير آب و از مسير خارج كردن، اين شرايط را براي درياچه ايجاد كرده است.