خرید لباس جوکر چرچيل عضو فيس بوک شد!

بازماندگان خاندان وينستون چرچيل، نخست وزير انگلستان در دوران جنگ جهاني دوم اعلام کردند كه نرم افزار آي-فون ويژه وي را ارائه کرده و از شبکه هاي اجتماعي براي انتقال دادن خرد، دانش و حس شوخ طبعي اين نخست وزير سابق انگلستان به طيف گسترده تري از مخاطبان استفاده کرده اند.به گزارش خبرگزاري مهر، چرچيل اکنون به يکي از اعضاي شبکه هاي اجتماعي توئيتر و فيس بوک تبديل شده است و نرم افزار آي- فوني نيز با قيمت 1.19 پوند ويژه وي ارائه شده که درآمد آن به خاندان چرچيل تعلق خواهد داشت.رادولف چرچيل يکي از اعضاي خانواده چرچيل معتقد است نرم افزار آي-فون ارائه شده يکي از دقيق ترين نرم افزارها براي نمايش دادن بهترين سخنان چرچيل است و مي تواند نشان دهد افکار وي تا چه اندازه به روز باقي مانده اند.اين کاربرد جديد شبکه هاي اجتماعي بر اساس مطالعات تاريخدان و متخصص چرچيل، ريچارد لنگورث طراحي شده است زيرا به اعتقاد وي در انگلستان روزي وجود ندارد که به نوعي از گفته هاي وي در زندگي مردم استفاده نشود و اين نرم افزار و شبکه هاي اجتماعي منابعي موثق خواهند بود تا از صحت نقل قولها اطمينان حاصل شود.بر اساس گزارش تلگراف، نرم افزار آي-فون چرچيل از تعداد زيادي تصوير، بيش از 250 نقل قول و تحليل سخنراني هاي وي تشکيل شده است.